Logo top

Tin bất động sản rao vặt cộng đồng (52)

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 1

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 1

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
1,000 VNĐ
HP-100

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 2

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 2

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Cát Hải
10 VNĐ
HP-101

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 3

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 3

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Vĩnh Bảo
10 VNĐ
HP-102

Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 4

Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 4

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-103

Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 5

Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 5

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-104

Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 6

Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 6

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-105

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 7

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 7

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Dương Kinh
10 VNĐ
HP-106

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 8

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 8

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-107

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 9

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 9

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-108

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 10

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 10

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-109

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 11

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 11

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-110

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 12

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 12

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-111

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 13

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 13

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-112

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-113

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-114

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-115

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-116

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 18

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 18

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-117

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 19

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 19

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-118

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 20

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 20

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Vĩnh Bảo
10 VNĐ
HP-119

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 21

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 21

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-120

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 22

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 22

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-121

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 23

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 23

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-122

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 24

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 24

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Vĩnh Bảo
10 VNĐ
HP-123

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 25

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 25

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-124

Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 26

Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 26

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Vĩnh Bảo
10 VNĐ
HP-125

Cho thuê nhà xưởng tại Việt Nam 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 27

Cho thuê nhà xưởng tại Việt Nam 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 27

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-126

cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 28

cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 28

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-127

cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 29

cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 29

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-128

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 30

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 30

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-129

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 31

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 31

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-130

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 32

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 32

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-131

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 33

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 33

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-132

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng, Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 34

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng, Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 34

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Lê Chân
10 VNĐ
HP-133

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 35

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đại Đăng, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 35

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-134

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 36

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 36

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-135

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 37

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 37

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-136

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 38

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Thủ Dầu Một, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 38

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-137

cho thuê nhà xưởng tại Thuận An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 39

cho thuê nhà xưởng tại Thuận An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 39

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-138

cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 40

cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 40

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-139

cho thuê nhà xưởng tại an phú 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 41

cho thuê nhà xưởng tại an phú 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 41

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-140

cho thuê nhà xưởng tại an phú, thuận an 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 42

cho thuê nhà xưởng tại an phú, thuận an 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 42

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-141

cho thuê nhà xưởng tại an phú, thuận an, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 43

cho thuê nhà xưởng tại an phú, thuận an, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 43

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-142

cho thuê nhà xưởng tại bình chuẩn 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 44

cho thuê nhà xưởng tại bình chuẩn 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 44

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-143

cho thuê nhà xưởng tại bình chuẩn, thuận an 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 45

cho thuê nhà xưởng tại bình chuẩn, thuận an 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 45

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-144

cho thuê nhà xưởng tại bình chuẩn, thuận an, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 46

cho thuê nhà xưởng tại bình chuẩn, thuận an, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 46

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-145

cho thuê nhà xưởng tại thuận giao 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 47

cho thuê nhà xưởng tại thuận giao 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 47

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-146

cho thuê nhà xưởng tại thuận giao, thuận an 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 48

cho thuê nhà xưởng tại thuận giao, thuận an 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 48

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-147

cho thuê nhà xưởng tại thuận giao, thuận an, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 49

cho thuê nhà xưởng tại thuận giao, thuận an, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 49

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-148

cho thuê nhà xưởng tại dĩ An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 50

cho thuê nhà xưởng tại dĩ An 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 50

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-149
Loadding