Logo top
BĐS Cho thuê

Nhà xưởng - Đất CN (70)

CẦN CHO THUÊ BÃI CẢNG PHÙ HỢP TẬP KẾT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CẢNG HẢI PHÒNG

Công ty TNHH BĐS Mac Land cần cho thuê bãi tập kết vật liệu xây dựng tại cảng Hải Phòng

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Hải An
0 VNĐ
HP-157

CHO THUÊ ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN - DIỆN TÍCH 200HA

Cho thuê đất khu công nghiệp tại Hưng Yên, diện tích dự án lên tới 200 ha

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Khác
0 VNĐ
HP-158

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 1

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 1

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
1,000 VNĐ
HP-100

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 2

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 2

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Cát Hải
10 VNĐ
HP-101

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 3

Cho thuê nhà xưởng tại tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 3

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Vĩnh Bảo
10 VNĐ
HP-102

Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 4

Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 4

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-103

Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 5

Cho thuê nhà xưởng tại tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 5

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-104

Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 6

Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 6

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-105

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 7

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 7

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Dương Kinh
10 VNĐ
HP-106

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 8

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 8

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-107

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 9

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 9

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-108

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 10

cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở Rộng, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 10

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-109

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 11

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 11

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-110

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 12

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 12

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-111

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 13

cho thuê nhà xưởng tại cụm công nghiệp uyên hưng, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 mạnh Dũng 13

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-112

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 14

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-113

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 15

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-114

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16

cho thuê nhà xưởng tại đất cuốc, tân uyên, Bình Dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 16

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-115

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 17

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-116

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 18

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 18

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-117

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 19

cho thuê nhà xưởng tại tân hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 19

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-118

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 20

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 20

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Vĩnh Bảo
10 VNĐ
HP-119

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 21

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 21

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-120

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 22

cho thuê nhà xưởng tại tân phước khánh, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 22

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-121

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 23

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 23

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-122

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 24

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 24

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Vĩnh Bảo
10 VNĐ
HP-123

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 25

cho thuê nhà xưởng tại khánh bình, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 25

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-124

Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 26

Cho thuê nhà xưởng 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 26

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Vĩnh Bảo
10 VNĐ
HP-125

Cho thuê nhà xưởng tại Việt Nam 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 27

Cho thuê nhà xưởng tại Việt Nam 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 27

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-126

cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 28

cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một 0933 018 467 – 0978 787 009 Mạnh Dũng 28

DTMB: 0 m2
DTSD: 0 m2
Tiên Lãng
10 VNĐ
HP-127
Loadding